BOA Opleiding (buitengewoon opsporingsambtenaar)

Wanneer je aan de slag wilt als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en de bevoegdheden van een BOA wilt krijgen, zal je opleiding of cursus moeten volgen. Deze opleiding geeft je de benodigde basiskennis over een aantal zaken, zodat het Ministerie van Justitie jou een getuigschrift kan geven nadat je het examen succesvol hebt afgerond.
Wat is een buitengewoon opsporingsambtenaar?

Een BOA is ambtenaar met extra opsporingsbevoegdheden op een bepaald werkgebied. Hij of zij heeft als doel veiligheid en orde te handhaven. Dit houdt in dat de BOA extra bevoegdheden heeft met betrekking tot het controleren van de identiteit van mensen, het uitschrijven van boetes en personen aanhouden. Dit zijn allemaal bevoegdheden die een beveiliger bijvoorbeeld niet heeft.

Welke bevoegdheden de BOA heeft verschilt per functie. In die functie is de BOA dan ook gespecialiseerd. Enkele voorbeelden van BOA’s in functie zijn parkeercontroleurs, boswachters, leerplichtambtenaren, brugwachters, jachtopzieners en hoofdconducteurs. Ook kunnen buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst zijn bij de marechaussee, politie, of Arbodienst.

Zoals je leest kan een BOA dus op heel veel verschillende gebieden actief zijn. Het werkterrein van de BOA ligt meestal in de openbare ruimte.

De opleiding tot BOA

Er zijn verschillende aanbieders van de opleiding of een cursus tot BOA. Bij deze opleidingen leer je de basiskennis op de gebieden van recht, strafrecht en wetskennis. Ook leer je hoe je een proces-verbaal moet opmaken. Verder leer je meer over gesprekstechnieken en hoe je mensen in verschillende situaties het beste kan benaderen.

Nadat je de kennis hebt opgedaan, volgt een examen. Als je dat examen haalt krijg je een getuigschrift. Dit getuigschrift is doorgaans 5 jaar geldig. Hierna moet weer opnieuw een examen worden afgelegd, tenzij je jezelf constant bijschoolt.

Duur van de opleiding
De duur van deze beveiliging opleiding verschilt per aanbieder en per organisatie. Het is geen uitgebreide studie of cursus dus bij de meeste aanbieders kan deze opleiding binnen een half jaar worden afgerond. Maar het is ook mogelijk om deze studieduur te verkorten door wekelijks meer tijd in de opleiding te steken. Afhankelijk van de aanbieder van de opleiding BOA en je studietempo kan de duur van de opleiding BOA ook worden verkort naar 2 á 3 maanden.