Opleiding assistent orde & veiligheid

Op mbo niveau 1 is er de opleiding tot assistent orde & veiligheid. De opleiding heeft een aantal op elkaar lijkende benamingen; dit verschilt per aanbieder. Maar de inhoud van de opleiding komt op hetzelfde neer.
De opleiding tot assistent beveiliger is een zogenaamde instapopleiding. Bij deze richting kun je vaak een specialisatie doen in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld de specialisatie tot assistent beveiliger of toezichthouder.

 

De opleiding is vooral bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op de richting beveiliging. Je leert de basis van het vak beveiliging. De opleiding tot assistent beveiliger kan worden gezien als een voorbereiding voor de opleiding Beveiliger op mbo niveau 2. De beveiliger in opleiding onder de 18 jaar mag bijvoorbeeld vaak nog niet in de praktijk werken. Zij kunnen dan nog niet aan de opleiding beveiliger op mbo niveau 2 beginnen. Daarom kan een eerste kennismaking met dit vak goed van pas komen door middel van de opleiding op mbo niveau 1.

De meeste mensen vervolgen een opleiding op het eerste niveau van het mbo dan ook met een vervolgopleiding op een hoger mbo niveau.

Welke onderdelen komen aan bod bij de opleiding tot assistent beveiliging?

De exacte zaken die aan bod komen bij deze opleiding verschillen natuurlijk per aanbieder. Globaal is er sprake van enkele van deze onderwerpen die terug komen in de opleiding:

  • Ten eerste is er een oriëntatie op de beveiligingsbranche. Je maakt kennis met het vak beveiligen en met de veiligheidsbranche;
  • Je leert zakelijk communiceren in het Nederlands en in een moderne vreemde taal (bijvoorbeeld Engelse taal);
  • Je leert de regels, wetten en procedures van het veiligheidsnetwerk;
  • Je krijgt een stuk brandpreventie en brandbestrijding. Je leert over ICT-gebruik (werken met computers);
  • Maatschappelijke en culturele vorming;
  • EHBO lessen zijn vaak inbegrepen in een opleiding als deze;
  • Fysieke vaardigheden komen ook aan bod.

Aandacht voor de praktijk
Er is veel aandacht voor de praktijk. Uiteindelijk wordt je ook opgeleid voor de ‘echte wereld’. Veel zaken leer je niet alleen in het klaslokaal of uit de studieboeken. Daarom zul je veel bezig zijn met praktische cases.

Wat zijn de toelatingseisen voor deze opleiding?

Bij de meeste aanbieders is een vooropleiding niet verplicht. Vaak is het wel verplicht dat je een aantal jaar vmbo hebt gevolgd. Er kan dan een positief instroomadvies worden gegeven door je oude school. Je wordt vaak alleen toegelaten tot deze opleiding als je geen strafblad hebt.

Hoelang duurt deze opleiding?

De duur van de opleiding verschilt per aanbieder. De gemiddelde duur ligt tussen de zes maanden en één jaar.

Wat zijn de mogelijkheden na de opleiding tot assistent beveiliger?

Als je deze opleiding voltooid hebt, kun je aan de slag in functies als ‘assistent orde en veiligheid’ of ‘toezichthouder’ bij bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf. Je assisteert en ondersteunt bij het toezicht op orde en veiligheid in de publieke ruimte.

Je houdt toezicht bij bijvoorbeeld openbare gelegenheden zoals supermarkten, concerten en scholen. Je bent een aanspreekpunt voor mensen als er sprake van onraad is. Of je werkt voor een gemeente als stadstoezichthouder. Je houdt een oogje in het zeil op straat.

Als assistent beveiliger werk je zelden of nooit alleen. Je assisteert, dus je werkt onder begeleiding van iemand anders.

Na het volgen van deze opleiding kun je nog niet aan de slag als beveiliger. Hier zal je eerst de opleiding tot beveiliger voor moeten volbrengen.

Wat zijn mijn baankansen na het volgen van deze opleiding?

De kansen voor een baan zijn niet zo hoog met deze opleiding. De meeste mensen stromen door naar mbo niveau 2 en vervolgen daar hun weg in de wereld van veiligheid en orde.