Opleiding Coördinator Beveiliging

Heb je ambities om hogerop te komen en meer verantwoordelijkheden te krijgen in de beveiligingsbranche? Dan kun je na de opleiding Beveiliger nog een andere beveiliging opleiding volgen, namelijk: de opleiding Coördinator Beveiliging op mbo niveau 3.
Deze opleiding is er voor mensen die al werken in de sector veiligheid en orde en een meer leidinggevende functie ambiëren.

 

 

Wat doet een Coördinator Beveiliging?

Een Coördinator Beveiliging is een voorman of leidinggevende van een team van beveiligers. Zelf werkt hij meestal ook mee in het team. De Coördinator Beveiliging is belast met de dagelijkse gang van zaken zoals het aansturen van het team, het coördineren van het personeelsbeleid, het inroosteren van de beveiligers en hij is het aanspreekpunt voor zijn team en de klant. Hij plant de dagelijkse werkzaamheden en is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij die werkzaamheden. Als Coördinator Beveiliging werk je proactief en neem je eigen initiatief als er bijvoorbeeld sprake is van onderbezetting.
De Coördinator Beveiliging handelt in veel situaties naar eigen inzicht en werkt daarin zelfstandig. Natuurlijk wel met aansturing van zijn leidinggevende die vaak op afstand opereert. Ook houdt hij rekening met de wensen van de opdrachtgever of klant.  Als Coördinator Beveiliging zorg je voor de communicatie en rapportage richting het management.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van een Coördinator Beveiliging?

 • Stressbestendigheid. Je hoofd koel houden in spannende situaties is zeer belangrijk. Het kan voorkomen dat jij de eindverantwoordelijkheid hebt in een nijpende situatie. Je moet dan in een split second een beslissing nemen
 • Leidinggevende capaciteiten. Als Coördinator Beveiliging geef je leiding aan een team. Het vermogen om die leiding te dragen is belangrijk.
 • Je bent verantwoordelijk van de planning van het rooster of van de toewijzing van beveiligers op bepaalde spots bij een evenement.
 • Sociale en communicatieve vaardigheden. Het is belangrijk dat je beschikt over goede vaardigheden wat betreft de communicatie. Je komt als in je functie veel in contact met mensen en moet representatief overkomen bij je team, je leidinggevende en de klant of de opdrachtgever.

Andere belangrijke eigenschappen zijn het goed kunnen motiveren en inspireren van je mensen, het goed kunnen omschakelen in bepaalde situaties, het goed kunnen inschatten en analyseren van bepaalde situaties en zelfstandig en assertief kunnen werken.

Hoe ziet de opleiding Coördinator Beveiliging er inhoudelijk uit?

De precieze invulling van de opleiding verschilt natuurlijk per aanbieder, maar de inhoudelijke kern is vanzelfsprekend hetzelfde.

Hieronder vind je een greep uit de onderdelen die terug kunnen komen in de opleiding Coördinator beveiliging:

 • Zakelijke communicatie
 • Veilig werken in de beveiliging
 • Planningen maken en organiseren
 • Beveiliging van gebouwen en eigendommen
 • ICT-gebruik
 • Nederlandse taal
 • Rekenen
 • Rapporteren
 • Leidinggeven aan een team
 • Controles uitvoeren
 • Maatschappelijke en culturele vorming
 • Overleg voeren met diverse partijen
 • Engelse taal
 • Kennis van wetgeving

Oog op praktijk (stage)

Uiteindelijk kom je na de opleiding Coördinator Beveiliging op de werkvloer terecht. Een groot aspect van deze opleiding is daarom gericht op je ervaring in de praktijk. Na de opleiding Beveiliger te hebben gevolgd en al wat ervaring in dat vak te hebben opgedaan, zal je ook ervaring moeten opdoen in meer leidinggevende taken zoals het aansturen van een team.

Daarom dien je een stage (beroepspraktijkvorming) te doen. Dit moet gebeuren bij een erkend leerbedrijf. Op je stagebedrijf leer je alle geleerde theorie te gebruiken in de praktijk. Je werkt vaak middels een zogenaamd portfolio waarbij je opdrachten uitvoert.

Hoe lang duurt de opleiding tot Coördinator Beveiliging?

De gemiddelde duur van deze opleiding op mbo niveau 3 is één jaar.

Wat zijn de toelatingseisen van deze opleiding?

Om toegelaten te worden tot deze opleiding moet je in het bezit zijn van het diploma Beveiliger. Dit diploma behaal je na de opleiding beveiliging tot beveiliger afgerond te hebben op mbo niveau 2.

Verder dien je 18 jaar of ouder te zijn en je hebt een bewijs van goed gedrag nodig.

Wat zijn de mogelijkheden na de opleiding tot Coördinator Beveiliging?

Wanneer je de alle examens hebt gehaald, je stage goed hebt afgesloten en je opleiding succesvol hebt afgerond kun je aan de slag op de arbeidsmarkt. Je hebt al wat aardig als beveiliger gezien het behalen van de opleiding Beveiliger.

De mogelijkheden voor jou liggen na afronding van de studie natuurlijk in de leidinggevende en aansturende functies zoals hoofd beveiliging, object coördinator of groepsleider. Je geeft dan leiding aan team en probeert je geleerde kennis (de theorie- en de praktijkkennis) zo goed mogelijk toe te passen op de werkvloer. Je kunt aan de slag bij allerhande beveiligingsbedrijven of bij andere bedrijven die opereren in het publieke domein.

Na het behalen van deze opleiding heb je natuurlijk een streepje voor op de ‘gewone’ beveiliger (mbo niveau 2) en kun je aan de slag in functies die meer verantwoordelijkheid dragen.

Wat zijn mogelijke vervolgopleidingen na deze studie?

Wil je nog verder studeren na de opleiding tot Coördinator Beveiliging? Dan zou je kunnen kiezen voor een hbo opleiding die verder in gaat op de onderwerpen als veiligheid, orde en toezicht.

De hbo opleiding Integrale Veiligheid is een van de opties. Maar ook de hbo opleiding Security Management behoort tot de mogelijkheden.